Nové funkce v aplikaci

Všechny důležité změny v aplikaci Pricing Fox budeme stručně udržovat na této stránce. Podrobnější variantu najdete na této adrese, popřípadě pod každým nadpisem je odkaz na odpovídající článek.

 

2023-11-29 #2.1.0

 • 📈 V posledním releasu tohoto roku jsme se zaměřili na kosmetické úpravy aplikace, které vám mohou zpříjemnit její používání. V první řadě si nově můžete zvolit jiný zdroj projektových statistik než je aktuální Heureka, a to konkrétně Google Analytics 4. Pokud tedy již máte zprovozněné a napojené GA4 v Keychainu, neváhejte vyzkoušet přepínátko, které naleznete na stránce Nastavení.
 • 🇬🇧 Pro zahraniční uživatele jsme také aplikaci kompletně lokalizovali do angličtiny. Pokud angličtinu již využíváte v MERGADU, pak se vám automaticky přeloží i Pricing Fox, v opačném případě můžete využít přepínátko jazyků v záhlaví aplikace.
 • 🤏 Z dalších drobných změn můžeme například zmínit můžeme zmínit tlačítka, které od teď zústavají zafixované na stejném místě i když scrollujete vo vyskakovacích oknech rychlých filtrů (resp. sloupců) a opravu ukládání historie změn pricingových pravidel.

 

2023-11-01 #2.0.0

 • 📝 Největší porce změn v rámci tohoto release se dočkala stránka editace (resp. vytvoření) pravidla. Jelikož neustále rozšiřujeme možnosti pro vaše pricingové strategie, ale zároveň chceme, aby byl proces přeceňování s Pricing foxem hračkou, formulář jsme rozdělili do samostatných přehledných sekcí.
 • 🍬 Nově můžete v pricingových pravidlech pro nastavení referenční ceny využívat kromě dat z produktových karet z Heureky i další zdroje dat. V první fázi jsme přidali podporu pro MERGADO elementy, v dalších se pak můžete těšit například na vlastní CSV a další zdroje dat.
 • 🗃️ S přidáním dalších zdrojů dat se Pricing Fox tak naučil pracovat i s nespárovanými produkty na Heurece, které nově můžete přeceňovat podobným způsbem jako ty spárované.
 • ⚠️ Reálnou marži a přirážku u produktu nově počítáme z elementu s nákupní cenou, místo dosavadní vstupní ceny. Pokud chcete danou metriku sledovat, doporučujeme si zkontrolovat, že nákupní cenu do Pricing Foxu opravdu posíláte.
 • 💾 Velké změny se dočkala i stránka Exporty. Nejen, že od teď můžete jednotlivé záznamy řadit dle různých faktorů, ale můžete je i filtrovat a zobrazovat jen ty, které Vás právě zajímají. K jednotlivým exportům jsme navíc přidali sloupeček s časem posledního přístupu, včetně IP adresy a User agenta.
 • 🏷️ Do produktového exportu jsme přidali volitelné políčko “Výstupní cena s DPH”, které se vám bude hodit při přeceňování bez daně z přidané hodnoty.
 • 🏪 Na stránce Produkty budete mít od teď přehled o nabídkách všech sledovaných konkurentů (místo dosavadních pěti).
 • ⚓ Z nového způsobu ukládání Nastavení projektu budou mít radost především noví uživatelé Pricing Foxu. Lišák od teď formulář uloží i když nemáte vyplněné všechny povinné údaje. Nestane se tak, že byste přišli o některé z již vyplněných políček. Na ty chybějící vás však nezapomene upozornit.
 • 🇸🇰 Do hlavičky aplikace jsme přidali přepínač lokalizace. Díky němu můžete měnit jazyk, který je přednastavený v rozhraní MERGADA.
 • ✨ V rámci releasu jsme rovněž aktualizovali všechny interní knihovny, což, mimo jiné, přináší lehké změny ve vzhledu většiny UI prvků, a to napříc celou aplikací

 

2023-02-15 #1.36.0

 • 🔗 Univerzální XML konektor — v rámci jedné z posledních aktualizace jsme přidali možnost napojení do eshopu pomocí častěji generovaných automatických exportů ve formátu CSV a XLS, které jsme nyní rozšířili také o strukturované XML (ve normalizovaném formátu Mergado XML).
 • 📦 K existujícím API konektorům jsme také přidali možnost posílat všechny produkty, které nám z Mergada příjdou v rámci aplikace pravidel. Do této doby bylo možné napojit pouze produkty přeceněné.

 • 🛒 K produktům jsme nově přidali sloupec “Referenční eshopy”, který zobrazuje konkrétnu identifikátory eshopů, podle kterých byl produkt přeceněn. Tuto položku si můžete také nastavit jako volitelný sloupec v produktovém exportu.

 

2023-02-01 #1.35.0

 • 💰 Nová funkce — “Marže a přirážka” umožňuje nastavit min. a max. hranice vypočítáné ceny dle požadované marže, případně přirážky.
 • ✅ Do diagnostik jsme přidali možnost vypsat produkty jejichž cena byla omezena nastavenými limity přirážka a marže.

 • 📦 Na seznamu produktů si také můžete nově vypsat aktuální hodnotu přirážky, resp. marže a dle ní produkty poté filtrovat.

 

2022-12-06 #1.34.0 Přečtěte si více informací 

 • 🚀 Nový druh napojení — univerzální konektor. Díky němu můžete vytvořit u každého eshopu přizpůsobitelný CSV nebo XLS export s veřejnou adresou, který se bude automaticky přegenerovávat každé 4 hodiny a navíc umožnuje nastavit pojmenování jednotlivých sloupců a jaké produkty do něj posílat.
 • 🛍️ Do tabulky sledovaných konkurentů jsme přidali možnost si seřadit jednotlivé položky, abyste mohli ovlivnit které eshopy se mají zahrnout do přehledové tabulky a exportu konkurenčních nabídek.

 • 🪲 Menší opravy napříč celou aplikací, většinou chybějící překlady a podobné.

 

2022-10-06 #1.33.0 Přečtěte si více informací 

 • ❗Nově nepřesouváme Pricing Foxová pravidla v Mergadu na konec seznamu pravidel, takže můžete vytvářet Mergado pravidla zpracovávající i data která jdou do feedu z pricingu.
 • 💰 V nastavení pricingového pravidla si nově můžete kromě Baťovských cen nastavit také ceny končící na libovolný počet cifer 5.
 • 🔗 Po uložení pravidla vyskočí notifikační toast ve kterém je nově i odkaz na stránku s upraveným pravidlem.
 • 🖱️ Na detailu produktu jsme zneaktivnili tlačítka pro přechod na detail produktu na Heurece u nespárovaných produktů a do eshopu u produktů, kde nemáme funkční adresu.
 • 🪲 Opravili jsme chybu s nezaškrtnutým checkboxem u funkce “Zohlednit maximální dobu dodání” i přestože byl vyplněný maximální počet dní.
 • ✨ V testovacím režimu zkoušíme nový přístup k vytváření pravidel v Mergadu, kdy místo každého pricingového pravidla bude možné vytvořit v Mergadu pouze jedno pravidlo. Toto by mělo výrazně urychlit zpracování dat u projektů, které využívají velký počet strategií. O případném nasazení na produkci budeme včas informovat na bežných kanálech.

 

2022-06-01 #1.32.0 Přečtěte si více informací 

 • ✂️ Přidali jsme možnost importu a exportu vytvořených přeceňovacích pravidel.
 • 🕑 Na stránce Produkty můžete nově využít historii posledních 5 hledání pod šipkou u tlačítka Hledat.
 • 🐶 Do kontrol projektu jsme přidali hlídač jestli máte neprázdný element s DPH, pokud tuto možnost využíváte.
 • 💯 Do filtrování na stránce Konkurence jsme přidali napovídače s 10 nejčastějšími kategoriemi a výrobci.

 

2022-02-23 #1.31.0 Přečtěte si více informací 

 • ✏️ Přidali jsme možnost generovat rozdíl ceny po přecenění (slevy) do vybraného elementu.
 • 🕵️‍♀️ K jednotlivým diagnostikám jsme přidali vysvětlující popisek, aby bylo hned jasné, jaké produkty do ní spadají.
 • 💸 Na stránce Produkty si můžete nově vyfiltrovat také produkty podle nákladové ceny z feedu a na jejím základě pak vytvářet pricingová pravidla.
 • 🔄 V detailu a editaci pravidla se můžete rychle přesouvat na další a předchozí pravidlo pomocí nových tlačítek v úvodu stránky.
 • 🏪 V exportu konkurentů nově na první řádek propisujeme informace o vašem eshopu, aby se vám jednotlivé nabídky lépe srovnávaly.

 

2021-12-13 #1.30.0 Přečtěte si více informací 

 • Nová funkce Štítky produktů — nově je možné vytvořit a poté přiřadit libovolnému produktu štítek s nastaveným textem, barvou pozadí a textem. Pomocí těchto štítků jde poté i filtrovat produkty a případně vytvářet vlastní výběry.
 • Rozšíření nastavení přeceňovacích pravidel o možnost volby “Nebo” mezi jednotlivými podmínkami.

 

2021-11-10 #1.29.0 Přečtěte si více informací

 • Nová funkce Manuální pricing — možnost ručně nastavit novou cenu přímo na úrovni produktu. Lze nastavit výstupní cenu, platnost v jakém období se má tato změna aplikovat a jestli se má přecenit pouze jednou, nebo po celou dobou platnosti.
 • Možnost nastavení sloupců v exportu konkurentů a produktů konkurence

 

2021-10-13 #1.28.0 Přečtěte si více informací

 • Nová stránka Konkurence — přehled konkurentů, které nejčastěji potkáváte na produktové kartě na Heurece 
 • Detail konkurenta — bližší informace o konkurentovi s možností sledování historie u vybraných eshopů a porovnání mezi více konkurenty
 • Na stránce Produkty nová skupina filtrů Konkurence, kde si můžete vyfiltrovat společné produkty, které splňují některou z nabízených podmínek
 • Na stránce Produkty nový přepínač pro zobrazení skupin sloupců + přehled nabídek sledovaných konkurentů

 

2021-08-20 #1.27.0 Přečtěte si více informací

 • Na stránce Produkty jsou nově proklikávatelné histogramy, pomocí nichž si můžete rychle vyfiltrovat produkty spadající do daného rozmezí hodnot
 • Nový produktový filtr — možnost vyhledávat produkty podle kategorie na Heurece
 • Možnost rychlého odeslání formuláře s filtry pomocí klávesové zkratky CTRL+Enter
 • Zvýraznení ikonky pro přepnutí na vícehodnotový filtr u textových polí
 • K filtru “Vyřazení produktu” jsme přidali nápovědu
 • Filtr Diagnostika jsme doplnili o chybějící diagnostiky a barevně rozdělili do tří skupin: Problémy, Varování a Doporučení

 

2021-06-09 #1.26.1 Přečtěte si více informací

 • Nové napojení — eshopové řešení Webareal

 

2021-06-02 #1.26.0 Přečtěte si více informací

 • Nové diagnostiky — “Produkty zlevněné, resp. zdražené o více jak 50 %” (upozornění) a “Záporná nebo nulová výstupní cena” (chyba)
 • Nová možnost nastavení pravidla — volitelné propadnutí produktu do dalšího pravidla v případě, kdy výstupní cena dosáhne některého z nastavených limitů

 

2021-05-14 #1.25.1 Přečtěte si více informací

 • Rozšíření manuálních limitů (dříve “přesných limitů”) o možnost nastavení maximálního a minimálního zdražení, resp. zlevnění oproti původní ceně

 

2021-05-05 #1.25.0 Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — možnost editace uložených produktových filtrů, včetně těch, které jsou přiřazené nějakému přeceňovacímu pravidlu. Je možné upravit jeho název, přiřazený výběr nebo rychle z něj vyřadit produkt (viz další odrážka).
 • Nový filtr “Vyřadit produkt” umožňuje zadat ITEM_ID produkt, který nemá být zahrnut do aktuálního výběru.
 • Nově ukazujeme upozornění v případě, že si uživatel chce vytvořit pravidlo na základě uloženého filtru, který využívá libovolné informace z pricingu.

 

2021-04-14 #1.24.0 Přečtěte si více informací

 • Upravená logika přeceňování — pokud je na cílové pozici moje nabídka, nově automat nastavuje na výstup stejnou cenu jaká byla na vstupu, dříve byl produkt nepřeceněný
 • U nových projektů nově zobrazujeme na úvodní stránce informační hlášku o čekání na stažení dat z Mergada a Heureky
 • Na úvodní stránce přibyl boxík s aktualitami z blogu
 • Oprava — po dokončení exportu jsme zobrazovali informační hlášku dvakrát, opraveno
 • Oprava — výpis historie změn u pravidla by nyní měl zobrazovat opravdu všechny úpravy

 

2021-02-10 #1.23.0 Přečtěte si více informací

 • Nové napojení — eshopové řešení JZShop.cz
 • V případě aktivního napojení na Prestashop nyní informujeme o povinnosti počítání cen bez DPH a v průvodci prvním spuštěním zobrazujeme automaticky políčko pro nastavení elementu s daní
 • Na stránce Nastavení -> Napojení nově naleznete tabulku s aktivními konektory s důležitými informacemi a možností ručně spustit napojení
 • Na detailu pravidla zobrazujeme také informaci o stáří pravidla (datum vytvoření a počet dní)

2021-02-10 #1.22.0 Přečtěte si více informací

 • Nová možnost nastavení pravidla — přiřazení rozpočtu (prokliky, objednávky, obrat nebo náklady) v určeném časovém okně. Po vyčerpání rozpočtu se pravidlo samo automaticky zneaktivní.
 • Detail pravidla — pokud má pravidlo přiřazený produktový filtr nově je možné se z detailu prokliknout přímo na stránku Produkty s aktivním filtrem. Pokud je pravidlo vytvořené na Mergado výběr, proklik vede na stránku Produkty v Mergadu.

2021-02-03 #1.21.0 — Přečtěte si více informací

 • Kompletně předělané a rozšířené možnosti cílení v přeceňovacím pravidle

2021-01-20 #1.20.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — na detailu pravidla přibyla sekce Historie s grafy vývoje jednotlivých metrik za zvolené období
 • Produktové filtry, které jsou přiřazené některému z pravidel, nově označujeme a nelze je smazat
 • Přidali jsme samostatné okno pro přihlášení k newsletteru, včetně slovenské mutace
 • Nová diagnostika — nespárované produkty
 • Titulek okna z aplikace nově propisujeme také do Mergada, pro lepší přehlednost

2021-01-06 #1.19.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — automatické vypnutí/​zapnutí pravidla, opakovaně nebo jednorázově
 • Lehký redesign formuláře pro editaci a přidání pravidla

2020-12-08 #1.18.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — možnost nastavení násobiče výsledné ceny v přeceňovacím pravidle, případně výchozí hodnoty v nastavení projektu
 • Nová funkce — možnost omezit výslednou cenu absolutní hodnotou (maximum, minimum)
 • Nová funkce — fulltextové vyhledávání v tabulce produktů na detailu pravidla a diagnostiky

2020-11-25 #1.17.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — možnost v přeceňovacích pravidlech vynechat produkty s vyšší než zadanou dodací dobou
 • Nová funkce — detail pravidla s rychlým přehledem jeho nastavení, diagnostikou a tabulkou produktů, které spadly do pravidla při poslední aplikaci pravidel

2020-11-04 #1.16.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — možnost zahrnovat cenu dopravy při přeceňování
 • Nové napojení — přidáno nové informační okno o napojení na systém Shopion
 • Nová funkce — na detailu produktu lze nově upravit za jaký časový interval se mají zobrazovat historické údaje
 • Oprava — odchycení chyby a zobrazení informační hlášky v případech, kdy prohlížeč nemá přístup ke zdrojům, které aplikace potřebuje pro svůj běh

2020-10-22 #1.15.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — možnost přepnutí do režimu přeceňování “bez DPH” s volbou elementu, ze které se má načítat sazba daně

2020-10-01 #1.14.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — “Průvodce prvním nastavením” — interaktivní okno, které vás provede úvodním nastavením aplikace
 • Upravené nastavování Napojení — po uložení přístupových údajů se automaticky provede kontrola spojení

2020-10-01 #1.13.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová stránka — na stránce Diagnostika nově zobrazujeme produkty, u kterých jsme našli nějaký problém, upozornění nebo doporučení
 • Podstránka s nastavením Napojení si prošla lehkým redesignem a přidali jsme navic vysvětlující text s odkazy na články k jednotlivým napojením

2020-09-09 #1.12.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — “Testovací pravidlo” přináší možnost vyzkoušet si funkčnost aplikace bez toho, aby docházelo k ovlivňování výstupního feedu
 • Na stránku Nastavení jsme přidali vysvětlující nápovědu k políčku “Párovací  element do eshopu”

2020-08-31 #1.11.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — napojení na open-source ecommerce systém PrestaShop
 • Stránka s nastavením Napojení prošla lehkým redesignem

2020-08-26 #1.10.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — automatická kontrola vybraných problémů s možností zasílání upozornění na e‑mail a do Mergada
 • Kosmetická změna vzhledu stránky Nastavení — rozdělení položek do 3 podstránek

2020-08-19 #1.9.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — napojení na eshopový systém ExitShop
 • Oprava odkazů na již neexistující pravidlo ze seznamu produktů

2020-08-05 #1.8.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — detail produktu — na stránce produkty nově přibyla možnost rychlého náhledu detailnějších informací o produktu a také proklik do kompletního detailu produktu i s grafy historického vývoje vybraných veličin o produktu
 • Opravy menších chyb, které mohly způsobovat nenačítání stránky s detailem pravidla

2020-07-22 #1.7.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — napojení na UpGates API a vylepšený způsob zapínání jednotlivých napojení na stránce Nastavení 
 • Na stránce Produkty se nově zobrazují grafy s rozložením nejčastějších hodnot v zobrazených sloupcích tabulky
 • Opravený výpis historie změn v nastavení pravidel

2020-06-29 #1.6.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — napojení na WooCommerce API
 • Interní úpravy a opravy menších chyb

2020-06-08 #1.5.0 — Přečtěte si více informací

 • Nová funkce — možnost uložení produktových filtrů a na to navázané vlastní výběry v pravidlech
 • Možnost zadat více hodnot u některých filtrů na stránce Produkty (logické OR)
 • Chytřejší napovídač konkurentů v nastavení pravidel — nově zvládne i zadání názvu sledovaného eshopu
 • Přívětivejší nastavení výběru sloupců u exportu produktů

2020-05-27 #1.4.0

 • Nová funkce - exporty produktů
 • Menší změny ve vzhledu formuláře pro editaci/​vytvořeni pravidla a další úpravy pro komfortnější ovládání aplikace na základě připomínek uživatelů

2020-02-18 #1.3.0

 • Rozšíření checklistu a widgetu o další důležité informace
 • Vylepšení informativního tooltipu u výstupní ceny na seznamu produktů
 • Možnost nastavení počtu produktů na stránku
 • Automatické spuštění aplikace pravidel v Mergadu po změně pravidla nebo nastavení projektu

2020-05-13 #1.2.0 — Přečtěte si více informací

 • Rozšířená kompatibilita pro napojení na Shoptet obchody
 • Proklikávací grafy
 • Upozornění u nově zaplých projektů
 • Ladění zobrazení tabulky produktů

2020-04-29 #1.1.0

 • Volitelný ITEM_ID element
 • Pokročilé filtrování produktů
 • Možnost nastavení sloupců a rychlých filtrů na seznamu produktů

2020-04-08 #1.0.0

 • První veřejná verze aplikace 🎉

 

 

 

Přihlaste se k odběru novinek

Neutečou vám ty nejzásadnější novinky z aplikace Pricing Fox a z e‑commerce branže.