Technická dokumentace Pricing Fox

Co je Pricing Fox a jak funguje

Aplikace na automatickou cenotvorbu produktů. Pricing Fox funguje jako aplikace do Mergada. Nahrajete si vstupní data, ta následně zpracuje Pricing Fox a spočítá novou cenu. Nová cena je pak potřeba dostat zpátky do eshopu. Aplikace bere informace o konkurentech z Heureky, je proto potřeba, aby eshop na Heurece fungoval a měl k dispozi XML report z měření konverzí.

Co je Mergado

Mergado slouží ke zpracování a úpravě XML nebo CSV feedů předtím, než data eshop pošle například do Heureky,… V Mergadu se nastaví formát vstupního souboru (například Mergado Product XML), na jednotlivé produkty se následně aplikují různá pravidla (přepsání hodnoty elementu,… a jedno z těchto pravidel je právě Pricing Fox) a nakonec se nastaví formát výstupního feedu (například Heureka XML). Mergado následně v pravidelných intervalech stahuje vstupní feed, aplikuje nastavení pravidla a vygeneruje výstupní feed.

Vstupní data

Jako vstupní data lze použít téměř libovolné XML nebo CSV, které téměř každý shopsystém nějakým způsobem umí generovat. Soubor se jen musí generovat na nějakou fixní URL adresu. V souboru by měly být uvedené minimálně následující informace:

 • název produktu
 • cena produktu
 • hodnota elementu ITEM_ID, který se posílá do Heureky — na základě něj se následně párují data z Heureky
 • volitelně pak i pořizovací cena produktu (nákupní cena) — pokud však uvedená nebude (například eshop informace nemá zadané v systému), na základní funkčnost aplikace to nemá vliv (jen nepůjde nastavit omezeni právě podle pořizovací ceny)

Tyto požadavky splňuje například XML, které posílá eshop do Heureky, ale to neobsahuje pořizovací cenu. Jako alternativu doporučujeme použít formát Mergado Product XML, který je obecný (a obsahuje právě i pořizovací cenu) a v Mergadu ho jde pak jednoduše převést na libovolný jiný formát. Omezení na tyto dva formáty není nijak striktní a Mergado zvládne zpracovat prakticky libovolné XML nebo CSV. Požadavky na vstupní data se můžou dále lišit dle zvoleného zpracování výstupů, viz dále.

Výstupní data

Jakmile Pricing Fox spočítá novou cenu produktů, je potřeba nové ceny dostat zpátky do eshopu. Možnosti jsou:

API

Toto je doporučená varianta, pokud shopsystém má nějaké vlastní API. Uživatel v Pricing Foxu zadá přístupové údaje do API a aplikace bude už sama několikrát za den přes toto API aktualizovat ceny produktů v eshopu. Pokud API pracuje s jiným identifikátorem produktu než je ITEM_ID, je potřeba tento identifikátor doplnit do vstupních dat. Podpora napojení přes API je do Pricing Foxu potřeba nejdříve doprogramovat. 

Podporované systémy přes API — 

 • Woocommerce,
 • UPgates,
 • Prestashop,
 • Webareal,
 • JZshop,
 • ExitShop.

XML / CSV soubor

Cenu lze generovat i do souboru XML nebo CSV. Toto jde řešit buď přes Mergado nebo přímo z aplikace (popsané dále). Eshop by měl umět tento XML nebo CSV soubor v pravidelných intervalech sám stahovat a aktualizovat podle měj data. Podobně jako u API, tak i tady platí, že pokud se při importu feedu do eshopu data aktualizují na základě jiného identifikátoru než je ITEM_ID, je potřeba tento identifikátor doplnit do vstupních dat.

 • XML / CSV soubor – Mergado

Aplikace nově spočítanou cenu zapíše do nějakého elementu v Mergadu a tato nově spočítaná cena se následně objeví ve výstupním feedu z Mergada. Formát tohoto výstupního feedu se nastavuje v Mergadu.

 • XML / CSV soubor – Pricing Fox

Pricing Fox může výstupní data generovat do souboru přímo sama, bez ohledu na nastavení Mergada. Tato varianta je preferovaná pro případy, kdy uživatel už Mergado používá například pro Heureku. Díky tomu si může udělat v Pricing Foxu “odbočku” a výstupní feed z Mergada nadále posílat Heurece. V základu umí aplikace generovat CSV soubor s definovatelnými sloupečky, lze ale doprogramovat libovolný jiný formát souboru. Po dokončení generování souboru může Pricing Fox navíc poslat “notifikaci” (například nějakým HTTP requestem) o dokončení generování exportu a shopsystém tak může spustit import dat dříve, než by to udělal nějakým cronem.

Podporované systémy přes XML / CSV — 

 • Shoptet,
 • Shopion,
 • jakýkoliv e‑shopový systém, který pracuje se zmíněnými formáty.

Manuální

Uživatel může nové ceny i přepisovat ručně do svého systému, na základě dat/​informací, které mu Pricing Fox přehledně zobrazuje ke každému produktu. Tato varianta je ale silně nedoporučená, protože bude jednak náchylná na chyby a taky uživateli neušetří moc času.

Přihlaste se k odběru novinek

Neutečou vám ty nejzásadnější novinky z aplikace Pricing Fox a z e‑commerce branže.