Nová možnost zohlednění DPH v Pricing Foxu

Narazili jste na to, že váš e‑shopový systém posílá do feedu pouze ceny včetně, nebo bez DPH? Chtěli byste přeceňovat produkty, u kterých není uvedena cena s daní? Nahlédněte do článku o nové funkci počítání s DPH, ať už popsané problémy nemusíte řešit.

Nenápadné přepínátko na stránce Nastavení

Tlačítko pro nastavení, zda jsou ceny včetně daně nebo nikoliv, najdete nad polem pro vyplnění konverzního feedu z Heureky. Defaultně je zvolena první varianta Včetně DPH, protože aplikace přeceňuje na základě cen z Heureky, které jsou vždy s daní.

Nastavení zohlednění DPH na projektu v Pricing Foxu.
Nenechte se zmást názvem vstupního elementu. Ten nemá s vyplněnou hodnotou nic společného a vše záleží na tom, co si nastavíte ve svém e‑shopovém systému a feedu. V Mergadu si můžete překontrolovat, zda hodnoty vyplněné na vstupu jsou opravdu s a nebo bez daně.

Pokud máte ve feedu například ceny od dodavatele, jež většinou nemají připočtenou daň, klikněte na alternativu Bez DPH. V tomto případě je dalším krokem uvedení elementu, který ve feedu nese výši daně – ať už procentuálně nebo desetinným číslem. Jestliže byste jej nevyplnili, nebude Liška vědět, kolik procent má zohlednit a automaticky by se brala 0 % DPH. Proto je údaj povinný.

Přeceňování nabídek bez daňové sazby

Jak jsme již zmiňovali, když máte nabídky DPH, nic se nemění. Je to tím, že výstupní cena se počítá na základě dat z Heureky. V opačné situaci je proces následující.

  • Pricing Fox najde referenční cenu na základě vyplněných pozic či konkurentů v pravidle.
  • Od nalezené nabídky odečte výšku DPH. Můžeme si vypsat příklad:
    Chci být o korunu levnější než konkurence na první pozici, která má cenu 300 Kč. Daň z přidané hodnoty tvoří 21 % z ceny. Tudíž aplikace vydělí 300 číslem 1,21. 
  • V následujících krocích bude zaokrouhlovat, omezovat a dopočítávat cenu 247,93.
  • Výsledná cena, jenž by se odeslala z aplikace, by v tomto příkladu byla 248,93 Kč.
Pamatujte na to, že Heureka vyžaduje ceny pouze s DPH. Pokud tedy pracujete s cenami bez DPH, musíte si je přepočítat v e‑shopovém systému či v Mergadu pomocí pravidla a až poté tyto hodnoty poslat do srovnávače zboží.

V následujících releasech se můžete těšit na rozšíření nastavení pravidel, například zohlednění ceny dopravy. Přečtěte si aktuální výpis nových funkcí na našem webu. Samozřejmě zde najdete i odkazy na související články.

Související články