Dynamické přeceňování podle vlastního zdroje dat referenční ceny

Přestože plánování a vytváření strategií může být náročným úkolem, ve společnosti Pricing Fox se snažíme tento proces co nejvíce usnadnit. Nové alternativy pro výběr referenční ceny otevírají nekonečné možnosti dynamického přecenění. Díky tomu se již nemusíte při procesu přecenění spoléhat na informace od konkurence jenom v rámci jedné platformy. Nejnověji můžete jako referenční zdroj použít i vlastní informace o konkurenci. Co to vlastně je referenční cena a jak ji můžete v aplikaci Pricing Fox nastavit, ale především, jak díky ní můžete vytvářet ještě sofistikovanější strategie přecenění, se dozvíte v následujících řádcích.

Referenční cena jako nejlepší začátek pro rafinované strategie

Při vytváření automatické strategie přecenění je referenční cena prvním impulsem, který celý proces spustí. Je to výchozí bod, který ovlivňuje, jak bude Pricing Fox následně pracovat s cenami. Přebírá je, sleduje tržní ceny a upravuje je podle vámi nastavených pravidel.

Stále můžete využívat již zavedené zdroje dat z produktových karet Heureky, ale zároveň můžete využít svůj vlastní pohled na referenční cenu, který může vycházet z průzkumu trhu, vlastní analýzy konkurence nebo například ze sledování chování spotřebitelů.

Tyto údaje můžete integrovat do aplikace Pricing Fox pomocí elementů v MERGADU a následně je aktivně zapojit do přecenění.

Nové zdroje pro referenční cenu tak vnášejí do celého procesu nový rozměr, který vám umožní pružně reagovat na podmínky trhu, a dosáhnout tak v každém odvětví optimálních výnosů.

Pečlivý výběr elementů pro efektivní přeceňování

Při výběru elementů jako zdroje referenční ceny je však důležitý skutečně pečlivý výběr. Je samozřejmé, že elementy pocházející z MERGADA mohou obsahovat nové a zajímavé informace pro přeceňování, ale je velmi důležité dbát na to, aby tyto informace byly číselné.

Jestli hodnota v elementu bude například textová, algoritmus nemusí zareagovat správně a produkty s největší pravděpodobností zůstanou na své původní ceně.

Referenční cenu si zvolíte přímo v nastavování pravidla. Pokud jste v aplikaci ještě nebyli, postup vypadá následovně:

  • Přejděte na stránku PRAVIDLA

  • Zvolte VYTVOŘIT NOVÉ PRAVIDLO:

  • Vyplňte ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ (pokud jste tak již neučinili)

  • Přejděte v levé liště do REFERENČNÍ CENA a nastavte si správný element, od kterého se nové ceny produktů budou odrážet:

Nové zdroje přinášejí nové možnosti: Práce s nespárovanými produkty

S příchodem nových zdrojů dat se otevírají i nové možnosti práce s produkty. Pricing Fox od teď umožňuje pracovat nejen s produkty spárovanými na Heurece, ale zaktualizovali jsme ho tak, aby mohl efektivně pracovat i s nespárovanými produkty.

Nové ceny pro váš e‑shop pak můžete využít jednoduše díky exportu dat, který vygeneruje CSV nebo XML soubor s novými automaticky upravenými cenami. Tyto ceny nemusíte nutně posílat do vašeho e‑shopu, ale můžete je nejdřív využít pro analýzu předpokládaného zisku, kterého dosáhnete díky přecenění na základě této referenční ceny.

 

Následně si můžete nastavit parametry exportu, včetně již zmíněného formátu, názvu exportu, informací, které požadujete v exportu zobrazit, nebo četnost odesílaní exportu:


Na co je dobré využít vlastní data z MERGADO elementu ve feedu?

Přemýšlíte-li o tom, jak efektivně zvýšit své zisky, neomezujte se pouze na konkurenční ceny z Heureky. V Pricing Foxu si můžete zadat vlastní data do elementů ve feedu a pracovat s nimi jako s referenční cenou. Tato inovace vám umožňuje přeceňovat produkty i na základě vlastních dat, což může být klíčem k maximalizaci zisku.

MERGADO element můžete využít například v případě, že nemáte žádneho konkurenta pro váš unikátní produkt. Zároveň můžete elementů ve strategii využít i více. To vám umožní kombinovat různé zdroje referenční ceny a vytvořit tak komplexní strategie.

 

 

Přihlaste se k odběru novinek

Neutečou vám ty nejzásadnější novinky z aplikace Pricing Fox a z e‑commerce branže.